„Dialog: Działaj, graj, zmieniaj kraj!”

Gra "Dialog" wymaga od Was współpracy, pomagania sobie nawzajem, ale też doskonalenia Waszych indywidualnych umiejętności!

Jako mieszkanki i mieszkańcy Polski możecie podejmować liczne działania, które wpływają na otaczający Was świat. Możecie działać lokalnie, w swoim najbliższym otoczeniu, a także angażować się w politykę krajową. Możecie działać na różne sposoby – kierować zacnymi inicjatywami oraz włączać się w ekscytujące PROJEKTY zainicjowane przez Waszych pobratymców. Opcji jest bardzo wiele i to Wy decydujecie, w co chcecie się angażować!


Wcielcie się w jedną z 24 postaci i ulepszajcie kraj dzięki angażowaniu się w aktywności obywatelskie. Zbierzcie własną drużynę pierścienia i w drogę!


Pamiętajcie, los mieszkańców leży w Waszych rękach! Bez Waszego zaangażowania dobrostan spadnie, a wtedy spadną na Was wszystkie nieszczęścia i nadejdzie wieczna zima.

Kontakt

Instytut Psychologii PAN
ul. Jaracza 1
00-378 Warszawa

dr Marta Marchlewska
e-mail: mmarchlewska(at)psych.pan.pl