Projekty realizowane w Political Cognition Lab

Obecnie w Laboratorium Poznania Politycznego Instytutu Psychologii Polskiej Akademii Nauk realizowane są następujące projekty badawcze:

♦ Projekt „Partycypacja obywatelska w Polsce: determinanty, konsekwencje i metody aktywizacji społecznej” prowadzony w ramach konkursu Dialog Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

♦ Projekt "Poczucie zagrożenia, identyfikacja grupowa i rozłam: zrozumienie i próba modyfikacji postaw związanych z polaryzacją polityczną w europejskich demokracjach" prowadzony w ramach międzynarodowego konkursu organizowanego przez sieć NORFACE (New Opportunities for Research Funding Agency Co-operation in Europe) w programie HORYZONT 2020.

♦ Projekt "Znaczenie procesów regulacji emocji i radzenia sobie ze stresem w kształtowaniu się wiary w teorie spiskowe" prowadzony w ramach konkursu OPUS 18 Narodowego Centrum Nauki.

 

Kontakt

Instytut Psychologii PAN
ul. Jaracza 1
00-378 Warszawa

dr Marta Marchlewska
e-mail: mmarchlewska(at)psych.pan.pl