Zuzanna Molenda

Instytut Psychologii, Polska Akademia Nauk

Doktorantka w Instytucie Psychologii Polskiej Akademii Nauk, specjalistka w dziedzinie psychometrii. Doświadczenie badawcze zdobywała pracując w zespołach badawczych realizujących granty przyznawane przez Narodowe Centrum Nauki oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Jej zainteresowania badawcze obejmują takie tematy jak regulacja emocji, identyfikacja z grupą własną oraz wiara w teorie spiskowe.

Lista wszystkich publikacji znajduje się na profilu Zuzanny Molendy na Google Scholar.

Najważniejsze publikacje

Kontakt

Instytut Psychologii PAN
ul. Jaracza 1
00-378 Warszawa

dr Marta Marchlewska
e-mail: mmarchlewska(at)psych.pan.pl