Radosław Rogoza

Instytut Psychologii Polskiej Akademii Nauk; Uniwersytet UKSW; Uniwersytet w Lleidzie

Adiunkt w Instytucie Psychologii UKSW, post doc w Uniwersytecie w Lleidzie. Prywatnie, ojciec bliźniaków – Ignacego i Antoniego, mąż Marty i opiekun Kiary i Maszy. Kierownik grantów NCN, laureat nagród międzynarodowych (Early Career Award 2021; ISSID, Emerging Scholar Award 2020; ARP, Top Peer Reviewer Award 2019; Publons) oraz krajowych (FNP START, nagroda im. Roberta Zajonca; PSPS, nagroda im. Piotra Jaśkowskiego; KMLF; stypendysta MEiN). Autor ponad 60 artykułów naukowych w czasopismach z IF. Zainteresowania badawcze skoncentrowane są wokół tematyki osobowości (w szczególności jej ciemnych cech), jak również pomiaru psychologicznego; 

Lista wszystkich publikacji Radosława Rogozy znajdują się na stronie https://www.radoslawrogoza.com
Kontakt

Instytut Psychologii PAN
ul. Jaracza 1
00-378 Warszawa

dr Marta Marchlewska
e-mail: mmarchlewska(at)psych.pan.pl