prof. dr hab. Dominika Maison

Wydział Psychologii, Uniwersytet Warszawski

Profesor psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, dziekan Wydziału Psychologii, ekspertka w dziedzinie psychologii konsumenta i badań rynku. Współpracuje naukowo z wieloma uczelniami na świecie, m.in. w USA, Belgii, we Włoszech i w Indonezji. Jej praca naukowa obejmuje, choć nie wyłącznie, kwestie związane z procesami psychologicznymi związanymi z zachowaniami prospołecznymi. Wykorzystuje w niej zaawansowane metody analiz jakościowych.

Autorka i współautorka 11 książek i ponad 60 artykułów naukowych oraz wielu publikacji dotyczących metodologii badań jakościowych (m.in. "Jakościowe metody badań marketingowych. Jak zrozumieć konsumenta", "Qualitative marketing research. Understanding consumer behaviour") oraz badań segmentacyjnych ( np. Polki. Spełnione Profesjonalistki, Rodzinne Panie Domu czy Obywatelki Świata?, Polak w świecie finansów).

Książki

 1. D. Maison (2019). The Psychology of Financial Consumer Behavior. Springer.
 2. D. Maison (2019). Qualitative marketing research. Understanding consumer behaviour. London: Routledge.
 3. K. Pawlikowska, D. Maison (2015). Polki. Spełnione Profesjonalistki, Rodzinne Panie Domu czy Obywatelki Świata? Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.
 4. K. Stasiuk, D. Maison (2014). Psychologia konsumenta. Warszawa: PWN.
 5. D. Maison (2013). Polak w świecie finansów – o psychologicznych uwarunkowaniach zachowań ekonomicznych Polaków. Warszawa: PWN.
 6. D. Maison (2010). Jakościowe metody badań marketingowych. Jak zrozumieć konsumenta. Warszawa: PWN.
 7. Maison, D. (2004). Utajone postawy konsumenckie. Analiza możliwości wykorzystania metody IAT. Gdańsk: GWP.
 8. Grzelak, J. Maison, D. i Wąsowicz-Kiryło, G. (2000). Kultura negocjacyjna Polaków w kontekście integracji z Unią Europejską. Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Spraw Publicznych.
 9. Maison, D. (2000). Zogniskowane wywiady grupowe. Jakościowa metoda badań marketingowych. Warszawa: PWN.
 10. Maison, D. (1997). Jak powstają stereotypy narodowe. Oficyna wydawnicza Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Wybrane artykuły

 1. Maison, D., Marchlewska, M., Sekścińska, K., Rudzinska-Wojciechowska, J., Łozowski, F. (2019). You don’t have to be rich to save money: On the relationship between objective versus subjective financial situation and having savings. PlosOne.
 2. Maison, D., Marchlewska, M., Syarifah, D., Zein, R.A., Purba, H.P. (2019). Explicit Versus Implicit “Halal” Information: Influence of the Halal Label and the Country-of-Origin Information on Product Perception in Indonesia. Frontiers in Psychology, 9, 1-7. doi: 10.3389/fpsyg.2018.00382.
 3. Sekścińska, K., Rudzińska-Wojciechowska, J., Maison, D. (2018). Future and Present Hedonic Time Perspective and the Propoensity to Take Investment Risk: The Interplay Between Induced and Chronic Time Perspective. Frontiers in Psychology, 9. doi: 10.2289/fpsyg.2018.00920.
 4. Trzcińska, A., Sekścińska, K., Maison, D. (2018). The role of self-control and regulatory foci in money-saving behaviours among children. Current Psychology.
 5. Sekścińska, K., Rudzińska-Wojciechowska, J., Maison, D. (2018). Individual differences in time perspectives and risky financial choices. PAID, 120, 118-126.
 6. Maison, D., Oleksy, T. (2017). Validation of EEG as an Advertising Research Method: Relation Between EEG Reaction Toward Advertising and Attitude Toward Advertising Issue (Related to Political and Ideological Beliefs). [in] K. Nermend & M. Łatuszyńska (eds.) Neuroeconomic and Behavioral Aspects of Decision Making. Springer Proceedings in Business and Economics. DOI 10.1007/978-3-319-62938-4_18
 7. Maison, D., Pawłowska, B. (2017). Using the Facereader Method to Direct Emotional Reaction to Controversial Advertising Referring to Sexuality and Homosexuality. [in] K. Nermend & M. Łatuszyńska (eds.) Neuroeconomic and Behavioral Aspects of Decision Making. Springer Proceedings in Business and Economics. DOI 10.1007/978-3-319-62938-4_20 
 8. Maison, D., Maliszewski, N. (2016). „Worse but Ours”, or „Better but Theirs”? – The role of Implicit Consumer Ethnocentrism (ICE) in Product Preference. Frontiers in Psychology, 7, 1-17. (35 p.)
 9. Sekścińska, K, Maison, D., Trzcińska, A., (2016). How People’s Motivational System and Situational Motivation Influence Their Risky Financial Choices, Frontiers in Psychology, 7, 1-12. (35 p.)
 10. Sekścińska, K, Trzcińska, A., Maison, D. (2016). The Influence of Different Social Roles Activation on Women’s Financial and Consumer Choices, Frontiers in Psychology, 7, 1-13. (35 p.)
 11. Maison, D. (2016). Implicit Association Test (IAT): Using Computer-Based Methods to Measure Consumer Implicit Attitudes. [in] K. Nermend & M. Łatuszyńska (eds.) Selected Issues in Experimental Economics. Springer Proceedings in Business and Economics. DOI 10.1007/978-3-319-28419-4_8
 12. Wezowski, K. & Maison, D. (2016). Reading Facial Expression to Understand Human Videos (METV): The New Tool for Experimental Economics. [in] K. Nermend & M. Łatuszyńska (eds.) Selected Issues in Experimental Economics. Springer Proceedings in Business and Economics. DOI 10.1007/978-3-319-28419-4_10
 13. Sekścińska, K, Trzcińska, A., Maison, D. (2016). The Influence of Different Social Roles Activation on Women’s Financial and Consumer Choices, Frontiers in Psychology.
 14. Ardi, R., Maison, D. (2015). Psychological Determinants of Online Disclosure on Facebook: Differences between Indonesian and Polish users. Global Journal of Business and Social Science Review, 3, pp. 196-213 (ISSN 2289-8506)
 15. Ardi, R., Maison, D. (2015). Profiling Facebook users: who is the open-attentive user in Facebook?. Izviestia Uralskovo Fiedralnovo Univiersitata, 3, 91-101.
 16. Ardi R., Maison D. (2014). How do Polish and Indonesian disclose in Facebook. Journal of Information, Communication and Ethics in Society, 12, 195-218.
 17. Maison D. (2014). Values and Lifestyle Segmentation of Poles 55+ and It’ s Implications for Consumers’ Attitudes and Behaviour. Management and Business Administration. Central Europe.  vol. 22, nr 4(127), 78-94.
 18. Maison, D., Greenwald, A. G., & Bruin, R. H. (2004). Predictive validity of the Implicit Association Test in studies of brands, consumer attitudes, and behavior. Journal of Consumer Psychology, 14, 405-415.
 19. Maison, D. i Mikołajczyk, T. (2003). Implicit Association Test – teoria, interpretacja i wątpliwości wokół metody. Studia Psychologiczne, 41, 69-88.
 20. De Pelsmacker, P., Maison, D., Geuens, M. (2002). Emotional and rational advertising messages in positive and negative Polish media context. [w] Taylor, C.R. New directions in international advertising research. Advances in international marketing. Vol. 12, 121-135.
 21. Maison, D., Greenwald, A.G. i Bruin, R. (2001). The Implicit Association Test as measure of implicit consumer attitudes. Polish Psychological Bulletin. 32, 61-70.
 22. Maison, D. (1995). Do we say what we think? On the implications for research of an anti-discrimination norm. Polish Psychological Bulletin. 26, 175-187.
Kontakt

Instytut Psychologii PAN
ul. Jaracza 1
00-378 Warszawa

dr Marta Marchlewska
e-mail: mmarchlewska(at)psych.pan.pl