Piotr Michalski

Instytut Psychologii, Polska Akademia Nauk

Psycholog społeczny, absolwent Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie oraz studiów doktoranckich w Instytucie Psychologii PAN.  Doświadczenie badawcze i analityczne zdobywał współpracując m.in. z Wydziałem Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji UW, Fundacją ,,Dajemy Dzieciom Siłę” oraz w ramach pracy przy grancie Horyzont 2020.

 

Obecnie pisze pracę doktorską poruszającą problematykę indywidualnych i społecznych determinantów uprzedzeń. Jego głównymi obszarami zainteresowań są metodologia badań społecznych, statystyczna analiza danych ilościowych, psychologia poznania społecznego oraz relacje międzygrupowe.

Publikacje

Kontakt

Instytut Psychologii PAN
ul. Jaracza 1
00-378 Warszawa

dr Marta Marchlewska
e-mail: mmarchlewska(at)psych.pan.pl