dr Marta Marchlewska

Instytut Psychologii, Polska Akademia Nauk

Kierowniczka Laboratorium Poznania Politycznego, Wykładowczyni na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, współpracowniczka Political Psychology Lab na University of Kent (Wielka Brytania). Specjalistka z zakresu psychometrii i analizy danych ilościowych. Doświadczenie zdobywała zarówno w centrach naukowych (Centrum Badań nad Uprzedzeniami, Uniwersytet Warszawski; Centre for Social Cognitive Studies, Uniwersytet Jagielloński; Political Psychology Lab, University of Kent), jak i firmach badawczych (Maison&Partners, ARC Rynek i Opinia). 

W swoich projektach koncentruje się na funkcjach, jakie różne formy psychologicznego zagrożenia pełnią w sposobie postrzegania świata politycznego. Szczególną uwagę poświęca zmiennym osobowościowym: samoocenie, narcyzmowi, sposobom identyfikacji z grupą własną, łącząc je z preferencjami politycznymi: poparciem dla demokracji, polityki populistycznej, czy wiarą w teorie spiskowe dotyczące świata politycznego.

Publikacje

Rogoza, M.  Marchlewska, M., & Szczepańska, D. (2022). Why dark personalities participate in politics? Personality and Individual Differences, 186, Part A, https://doi.org/10.1016/j.paid.2021.111319

Marchlewska, M., Cichocka, A., Furman, A., & Cislak, A. (2021). Who respects the will of the people? Support for democracy is linked to high secure national identity but low national narcissism. British Journal of Social Psychology. https://doi.org/10.1111/bjso.12499

Jolley, D., Douglas, K. M., Marchlewska, M., Cichocka, A., & Sutton, R. M. (2021). Examining the links between conspiracy beliefs and the EU “Brexit” referendum vote in the UK: Evidence from a two‐wave survey. Journal of Applied Social Psychology. https://doi.org/10.1111/jasp.12829

Marchlewska, M., Green, R., Cichocka, A., Molenda, Z., & Douglas, K. M. (2021). From bad to worse: Avoidance coping with stress increases conspiracy beliefs. British Journal of Social Psychology. https://doi.org/10.1111/bjso.12494

Cislak, A., Marchlewska, M., Wojcik, A. D., Śliwiński, K., Molenda, Z., Szczepańska, D., & Cichocka, A. (2021). National narcissism and support for voluntary vaccination policy: The mediating role of vaccination conspiracy beliefs. Group Processes & Intergroup Relations24(5), 701–719. https://doi.org/10.1177/1368430220959451

Kowalski J., Marchlewska, M., Molenda, Z., Górska, P., Gawęda, Ł. (2020) Adherence to safety and self-isolation guidelines, conspiracy and paranoia-like beliefs during COVID-19 pandemic in Poland - associations and moderators. Psychiatry Research.

Górska, P., Budziszewska, M., Marchlewska, M. et al. (2020). An Experiencer, An Animal or An Object? Erection Salience Decreases Men’s Perceived Agency. Archives of Sexual Behavior.

Marchlewska, M., Cichocka, A., Łozowski, F., Górska, P., & Winiewski, M. (2019). In search of an imaginary enemy: Catholic collective narcissism and the endorsement of gender conspiracy beliefs. The Journal of social psychology, 1-14.

Górska, P., Stefaniak, A., Malinowska, K., Lipowska, K., Marchlewska, M., Budziszewska, M., & Maciantowicz, O. Too great to act in solidarity: The negative relationship between collective narcissism and solidarity‐based collective action. European Journal of Social Psychology.

Marchlewska, M., Castellanos, K. A., Lewczuk, K., Kofta, M., & Cichocka, A. (2018). My way or the highway: High narcissism and low self‐esteem predict decreased support for democracy. British Journal of Social Psychology.

Marchlewska, M., Czarnecka, M., Molenda, Z., Lewczuk, K., Krysztofiak, M., Glica, A., & Kobylińska, D. (2019). Trzecioosobowe wizualizacje własnej przeszłości: o uwydatnianiu pozytywnych wspomnień z pamięci autobiograficznej. 

Maison, D., Marchlewska, M., Zein, R. A., Syarifah, D., & Purba, H. (2019). Religiously permissible consumption: The influence of the halal label on product perceptions depending on the centrality of religiosity. Journal of Islamic Marketing.

Maison, D., Marchlewska, M., Sekścińska, K., Rudzinska-Wojciechowska, J., & Łozowski, F. (2019). You don’t have to be rich to save money: On the relationship between objective versus subjective financial situation and having savings. PloS one14(4), e0214396.

Marchlewska, M., Łozowski, F., Cichocka, A. (2019). Wiara w spiskujący gender. Charakterystyka zjawiska i jego podłoże psychologiczne. W: A. Stefaniak, M. Winiewski (red.), Uprzedzenia w Polsce 2: Oblicza przemocy międzygrupowej. Warszawa: Liberi Libri. 

Soral, W., Cichocka, A., Bilewicz, M., Marchlewska, M. (2019). Collective conspiracy mentality: the case of Poland. [W:] J. Uscinski (red.) Conspiracy theories and the people who believe them. Oxford: Oxford University Press.

Marchlewska, M., Cichocka, A., Panayiotou, O., Castellanos, K., & Batayneh, J. (2018). Populism as identity politics: Perceived in-group disadvantage, collective narcissism, and support for populism. Social Psychological and Personality Science9(2), 151-162.

Lewczuk, K., Kobylińska, D., Marchlewska, M., Krysztofiak, M., Glica, A., & Moiseeva, V. (2018). Adult attachment and health symptoms: The mediating role of emotion regulation difficulties. Current Psychology, 1-14.

Kobylińska, D., Lewczuk, K., Marchlewska, M., & Pietraszek, A. (2018). For body and mind: practicing yoga and emotion regulation. Social Psychological Bulletin13(1), 1-21.

Marchlewska, M., Cichocka, A., & Kossowska, M. (2018). Addicted to answers: Need for cognitive closure and the endorsement of conspiracy beliefs. European Journal of Social Psychology48(2), 109-117.

Maison, D., Marchlewska, M., Syarifah, D., Zein, R. A., & Purba, H. P. (2018). Explicit Versus Implicit “Halal” Information: Influence of the Halal Label and the Country-of-Origin Information on Product Perceptions in Indonesia. Frontiers in psychology9, 382.

Cichocka, A., de Zavala, A. G., Marchlewska, M., Bilewicz, M., Jaworska, M., & Olechowski, M. (2018). Personal control decreases narcissistic but increases non‐narcissistic in‐group positivity. Journal of Personality86(3), 465-480.

Marchlewska, M., & Cichocka, A. (2017). An autobiographical gateway: Narcissists avoid first-person visual perspective while retrieving self-threatening memories. Journal of experimental social psychology68, 157-161.

Kobylińska, D., & Marchlewska, M. (2016). Orientacja na działanie a regulacja emocji. Psychologia-Etologia-Genetyka34, 25-42.

Marchlewska, M., Czerniawska, E., & Oleksiak, K. (2016). Sniffing the mood for cooperation: Personality and odor induced affective states effects. Polish Psychological Bulletin47(2), 220-227.

Bilewicz, M., Soral, W., Marchlewska, M., & Winiewski, M. (2017). When authoritarians confront prejudice. Differential effects of SDO and RWA on support for hate‐speech prohibition. Political Psychology38(1), 87-99.

Cichocka, A., Marchlewska, M., & de Zavala, A. G. (2016). Does self-love or self-hate predict conspiracy beliefs? Narcissism, self-esteem, and the endorsement of conspiracy theories. Social Psychological and Personality Science7(2), 157-166.

Cichocka, A., Marchlewska, M., Golec de Zavala, A., & Olechowski, M. (2016). ‘They will not control us’: Ingroup positivity and belief in intergroup conspiracies. British Journal of Psychology107(3), 556-576.

*Cichocka, A., de Zavala, A. G., Marchlewska, M., & Olechowski, M. (2015). Grandiose delusions: Collective narcissism, secure in-group identification, and belief in conspiracies. In The psychology of conspiracy (pp. 60-79). Routledge.

Soral, W., Marchlewska, M. (2015). Nierówności dochodowe jako źródło uprzedzeń. W: A. Stefaniak, M. Bilewicz, M. Winiewski (red.), Uprzedzenia w Polsce (s. 227-252). Warszawa: Liberi Libri. 

Bilewicz, M., Marchlewska, M., Soral, W., & Winiewski, M. (2014). Mowa nienawiści. Raport z badań 
sondażowych. [Hate speech. Research report]. Warszawa: Fundacja Stefana Batorego.

Marchlewska, M. (2014). Słodka bieda i gorzkie bogactwo? O stosunku do osób o różnym statusie socjoekonomicznym. Na podstawie Polskiego Sondażu Uprzedzeń 2013. [Attitudes toward people with different socio-economic status. A report on the national Polish Prejudice Survey 2013].

Kontakt

Instytut Psychologii PAN
ul. Jaracza 1
00-378 Warszawa

dr Marta Marchlewska
e-mail: mmarchlewska(at)psych.pan.pl