dr Marta Marchlewska

Instytut Psychologii, Polska Akademia Nauk

Kierowniczka Laboratorium Poznania Politycznego, Wykładowczyni na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, współpracowniczka Political Psychology Lab na University of Kent (Wielka Brytania). Specjalistka z zakresu psychometrii i analizy danych ilościowych. Doświadczenie zdobywała zarówno w centrach naukowych (Centrum Badań nad Uprzedzeniami, Uniwersytet Warszawski; Centre for Social Cognitive Studies, Uniwersytet Jagielloński; Political Psychology Lab, University of Kent), jak i firmach badawczych (Maison&Partners, ARC Rynek i Opinia). 

W swoich projektach koncentruje się na funkcjach, jakie różne formy psychologicznego zagrożenia pełnią w sposobie postrzegania świata politycznego. Szczególną uwagę poświęca zmiennym osobowościowym: samoocenie, narcyzmowi, sposobom identyfikacji z grupą własną, łącząc je z preferencjami politycznymi: poparciem dla demokracji, polityki populistycznej, czy wiarą w teorie spiskowe dotyczące świata politycznego.

Publikacje

Marchlewska, M., Cichocka, A., Łozowski, F., Górska, P., & Winiewski, M. (2019). In search of an imaginary enemy: Catholic collective narcissism and the endorsement of gender conspiracy beliefs. The Journal of social psychology, 1-14.

Górska, P., Stefaniak, A., Malinowska, K., Lipowska, K., Marchlewska, M., Budziszewska, M., & Maciantowicz, O. Too great to act in solidarity: The negative relationship between collective narcissism and solidarity‐based collective action. European Journal of Social Psychology.

Marchlewska, M., Castellanos, K. A., Lewczuk, K., Kofta, M., & Cichocka, A. (2018). My way or the highway: High narcissism and low self‐esteem predict decreased support for democracy. British Journal of Social Psychology.

Marchlewska, M., Czarnecka, M., Molenda, Z., Lewczuk, K., Krysztofiak, M., Glica, A., & Kobylińska, D. (2019). Trzecioosobowe wizualizacje własnej przeszłości: o uwydatnianiu pozytywnych wspomnień z pamięci autobiograficznej. 

Maison, D., Marchlewska, M., Zein, R. A., Syarifah, D., & Purba, H. (2019). Religiously permissible consumption: The influence of the halal label on product perceptions depending on the centrality of religiosity. Journal of Islamic Marketing.

Maison, D., Marchlewska, M., Sekścińska, K., Rudzinska-Wojciechowska, J., & Łozowski, F. (2019). You don’t have to be rich to save money: On the relationship between objective versus subjective financial situation and having savings. PloS one14(4), e0214396.

Marchlewska, M., Łozowski, F., Cichocka, A. (2019). Wiara w spiskujący gender. Charakterystyka zjawiska i jego podłoże psychologiczne. W: A. Stefaniak, M. Winiewski (red.), Uprzedzenia w Polsce 2: Oblicza przemocy międzygrupowej. Warszawa: Liberi Libri. 

Soral, W., Cichocka, A., Bilewicz, M., Marchlewska, M. (2019). Collective conspiracy mentality: the case of Poland. [W:] J. Uscinski (red.) Conspiracy theories and the people who believe them. Oxford: Oxford University Press.

Marchlewska, M., Cichocka, A., Panayiotou, O., Castellanos, K., & Batayneh, J. (2018). Populism as identity politics: Perceived in-group disadvantage, collective narcissism, and support for populism. Social Psychological and Personality Science9(2), 151-162.

Lewczuk, K., Kobylińska, D., Marchlewska, M., Krysztofiak, M., Glica, A., & Moiseeva, V. (2018). Adult attachment and health symptoms: The mediating role of emotion regulation difficulties. Current Psychology, 1-14.

Kobylińska, D., Lewczuk, K., Marchlewska, M., & Pietraszek, A. (2018). For body and mind: practicing yoga and emotion regulation. Social Psychological Bulletin13(1), 1-21.

Marchlewska, M., Cichocka, A., & Kossowska, M. (2018). Addicted to answers: Need for cognitive closure and the endorsement of conspiracy beliefs. European Journal of Social Psychology48(2), 109-117.

Maison, D., Marchlewska, M., Syarifah, D., Zein, R. A., & Purba, H. P. (2018). Explicit Versus Implicit “Halal” Information: Influence of the Halal Label and the Country-of-Origin Information on Product Perceptions in Indonesia. Frontiers in psychology9, 382.

Cichocka, A., de Zavala, A. G., Marchlewska, M., Bilewicz, M., Jaworska, M., & Olechowski, M. (2018). Personal control decreases narcissistic but increases non‐narcissistic in‐group positivity. Journal of Personality86(3), 465-480.

Marchlewska, M., & Cichocka, A. (2017). An autobiographical gateway: Narcissists avoid first-person visual perspective while retrieving self-threatening memories. Journal of experimental social psychology68, 157-161.

Kobylińska, D., & Marchlewska, M. (2016). Orientacja na działanie a regulacja emocji. Psychologia-Etologia-Genetyka34, 25-42.

Marchlewska, M., Czerniawska, E., & Oleksiak, K. (2016). Sniffing the mood for cooperation: Personality and odor induced affective states effects. Polish Psychological Bulletin47(2), 220-227.

Bilewicz, M., Soral, W., Marchlewska, M., & Winiewski, M. (2017). When authoritarians confront prejudice. Differential effects of SDO and RWA on support for hate‐speech prohibition. Political Psychology38(1), 87-99.

Cichocka, A., Marchlewska, M., & de Zavala, A. G. (2016). Does self-love or self-hate predict conspiracy beliefs? Narcissism, self-esteem, and the endorsement of conspiracy theories. Social Psychological and Personality Science7(2), 157-166.

Cichocka, A., Marchlewska, M., Golec de Zavala, A., & Olechowski, M. (2016). ‘They will not control us’: Ingroup positivity and belief in intergroup conspiracies. British Journal of Psychology107(3), 556-576.

*Cichocka, A., de Zavala, A. G., Marchlewska, M., & Olechowski, M. (2015). Grandiose delusions: Collective narcissism, secure in-group identification, and belief in conspiracies. In The psychology of conspiracy (pp. 60-79). Routledge.

Soral, W., Marchlewska, M. (2015). Nierówności dochodowe jako źródło uprzedzeń. W: A. Stefaniak, M. Bilewicz, M. Winiewski (red.), Uprzedzenia w Polsce (s. 227-252). Warszawa: Liberi Libri. 

Bilewicz, M., Marchlewska, M., Soral, W., & Winiewski, M. (2014). Mowa nienawiści. Raport z badań 
sondażowych. [Hate speech. Research report]. Warszawa: Fundacja Stefana Batorego.

Marchlewska, M. (2014). Słodka bieda i gorzkie bogactwo? O stosunku do osób o różnym statusie socjoekonomicznym. Na podstawie Polskiego Sondażu Uprzedzeń 2013. [Attitudes toward people with different socio-economic status. A report on the national Polish Prejudice Survey 2013].

Kontakt

Instytut Psychologii PAN
ul. Jaracza 1
00-378 Warszawa

dr Marta Marchlewska
e-mail: mmarchlewska(at)psych.pan.pl