Aleksandra Furman

Psycholog, badaczka rynku i opinii, absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego. Ma kilkuletnie doświadczenie w prowadzeniu badań naukowych o charakterze społecznym, które zdobyła pracując w ośrodkach akademickich i firmach badawczych. W realizowanych przez siebie projektach stosuje zarówno metody ilościowe, jak i jakościowe, w tym pogłębione wywiady indywidualne (IDIs) oraz grupy fokusowe (FGIs). W badaniach wykorzystuje także metodę segmentacji.

Obecnie przygotowuje rozprawę doktorską na temat wpływu orientacji prospołecznej konsumenta na reakcję na marketing społecznie zaangażowany dotyczący różnych beneficjentów. Naukowo interesuje się osobowościowymi uwarunkowaniami zachowań prospołecznych i partycypacyjnych.

Publikacje

Kontakt

Instytut Psychologii PAN
ul. Jaracza 1
00-378 Warszawa

dr Marta Marchlewska
e-mail: mmarchlewska(at)psych.pan.pl