Dagmara Szczepańska

Instytut Studiów Społecznych, Uniwersytet Warszawski

Socjolożka i latynoamerykanistka, wykładowczyni w Ośrodku Studiów Amerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego, absolwentka Uniwersytetów Warszawskiego i Oksfordzkiego. Obecnie pisze pracę doktorską poruszającą problem wpływu ruchu #NiUnaMenos (Ani Jednej Mniej) na działanie organizacji kobiecych w Argentynie.

Badawczo zajmuje się różnymi formami zachowań politycznych, w tym ruchami kobiet, partycypacją obywatelską oraz zbiorowym działaniem. W realizowanych projektach wykorzystuje metody analizy sieci społecznych, jak i indywidualne wywiady pogłębione, skupiając się głównie na procesach inkorporacji do ruchu społecznego oraz wpływu usieciowienia na motywację do działania.

Publikacje

Cisłak, A., Marchlewska, M., Wójcik, A., Śliwiński, K., Molenda, Z., Szczepańska, D. & Cichocka, A. (2020) National Narcissism and Support for Anti-Vaccination Policy: The Mediating Role of Conspiracy Beliefs. Group Processes & Intergroup Relations (w druku).

Furman, A., Szczepańska D., Maison D. (2020) The Role of Family, Peers and School in Political Socialisation – Quantitative and Qualitative Study of Polish Young Adults’ Experiences. Citizenship Teaching and Learning (w druku).

SZCZEPAŃSKA, D. The Power of Mass Mobilisation: Argentina's Struggle for the Legalisation of Abortion. Bulletin of Latin American Research.

Szczepańska, D. (2017). Matki z Placu Majowego–czterdzieści lat w ruchu. Ameryka Łacińska. Kwartalnik Analityczno-Informacyjny, (3 (97)), 107-122.

Szczepańska, D. (2019), „Reprezentacja polityczna kobiet w Ameryce Łacińskiej”, w: Gocłowska-Bolek J. (red.), Panorama wyborcza Ameryki Łacińskiej w 2019 roku. Nowe wyzwania, stare problemy?, Ośrodek Analiz Politologicznych, Uniwersytet Warszawski, Warszawa.

Kontakt

Instytut Psychologii PAN
ul. Jaracza 1
00-378 Warszawa

dr Marta Marchlewska
e-mail: mmarchlewska(at)psych.pan.pl