Dagmara Szczepańska

Instytut Psychologii, Polska Akademia Nauk; Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

Socjolożka i latynoamerykanistka, wykładowczyni w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, absolwentka Uniwersytetów Warszawskiego i Oksfordzkiego. Obecnie pisze pracę doktorską poruszającą problem wpływu ruchu #NiUnaMenos (Ani Jednej Mniej) na działanie organizacji kobiecych w Argentynie.

Badawczo zajmuje się różnymi formami zachowań politycznych, w tym ruchami kobiet, partycypacją obywatelską oraz zbiorowym działaniem. W realizowanych projektach wykorzystuje metody analizy sieci społecznych, jak i indywidualne wywiady pogłębione, skupiając się głównie na procesach inkorporacji do ruchu społecznego oraz wpływu usieciowienia na motywację do działania.

Lista wszystkich publikacji znajduje się na profilu Dagmary Szczepańskiej na Google Scholar.

Najważniejsze publikacje

Kontakt

Instytut Psychologii PAN
ul. Jaracza 1
00-378 Warszawa

dr Marta Marchlewska
e-mail: mmarchlewska(at)psych.pan.pl