Dagmara Szczepańska

Instytut Psychologii, Polska Akademia Nauk; Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

Socjolożka i latynoamerykanistka, wykładowczyni w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, absolwentka Uniwersytetów Warszawskiego i Oksfordzkiego. Obecnie pisze pracę doktorską poruszającą problem wpływu ruchu #NiUnaMenos (Ani Jednej Mniej) na działanie organizacji kobiecych w Argentynie.

Badawczo zajmuje się różnymi formami zachowań politycznych, w tym ruchami kobiet, partycypacją obywatelską oraz zbiorowym działaniem. W realizowanych projektach wykorzystuje metody analizy sieci społecznych, jak i indywidualne wywiady pogłębione, skupiając się głównie na procesach inkorporacji do ruchu społecznego oraz wpływu usieciowienia na motywację do działania.

Publikacje

Kontakt

Instytut Psychologii PAN
ul. Jaracza 1
00-378 Warszawa

dr Marta Marchlewska
e-mail: mmarchlewska(at)psych.pan.pl