Political Cognition Lab

Laboratorium Poznania Politycznego to interdyscyplinarny zespół złożony z psychologów społecznych i socjologów, który powstał z potrzeby zgłębienia problematyki zachowań politycznych. Naszym zadaniem jest wyjaśnienie zależności między konkretnymi rodzajami działań podejmowanych w przestrzeni publicznej, a czynnikami je warunkującymi, takimi jak: wyznawane wartości, przekonania, cechy osobowościowe, style poznawcze, zmienne demograficzne i wiele innych.

Jakie są motywacje, a jakie bariery stojące na drodze do partycypacji obywatelskiej? Skąd bierze się przyjaźń versus wrogość międzygrupowa? Kto i dlaczego wierzy w teorie spiskowe i ufa fake newsom? Na te, jak i inne pytania, staramy się odpowiedzieć realizując różnorodne projekty badawcze.

Projekty prowadzone w ramach Laboratorium Poznania Politycznego obejmują badania podstawowe, jak i stosowane, realizowane w ramach grantów badawczych przyznawanych przez renomowane jednostki krajowe i zagraniczne. Nasz zespół składa się z osób specjalizujących się w badaniach ilościowych oraz jakościowych. Realizujemy badania na próbach reprezentatywnych, stosując przy tym cały wachlarz analiz statystycznych (np. analizy regresji, modelowanie równań strukturalnych, analizy segmentacji). Przeprowadzamy także badania w schematach eksperymentalnych – wykorzystując nie tylko deklaratywne, ale i behawioralne sposoby pomiaru danych. Poruszane przez nas tematy badawcze zgłębiamy przy użyciu wywiadów pogłębionych (IDIs) oraz grup focusowych (FGIs). Wszystko po to, by testować różnorodne modele naukowe i proponować innowacyjne interwencje, wychodzące naprzeciw wyzwaniom, jakie niesie za sobą współczesny świat polityki.

Współpracowniczki i współpracownicy PCL

Prof. Aleksandra Cichocka - Political Psychology Lab, University of Kent

Dr hab. Aleksandra Cisłak-Wójcik, prof. ucz. - Uniwersytet SWPS

Prof. Karen Douglas - University of Kent

Dr hab. Łukasz Gawęda, prof. ucz. - Pracownia Psychopatologii Eksperymentalnej, IP PAN

Dr Paulina Górska - Centrum Badań nad Uprzedzeniami, Wydział Psychologii UW

Ricky Green - University of Kent

Dr Joachim Kowalski - Pracownia Psychopatologii Eksperymentalnej, IP PAN

Dr hab. Dominika Maison, prof. ucz. - Wydział Psychologii UW

Dr Adrian Wójcik - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Dr Paweł Łowicki - Intelligence Emotion Cognition Lab, Wydział Psychologii UW

Aleksandra Furman, Instytut Psychologii PAN

Piotr Michalski, Instytut Psychologii PAN

Dr hab. Katarzyna Hamer, prof. ucz. - Instytut Psychologii PAN

Prof. Krzysztof KaniastyInstytut Psychologii PAN

Dr Maria Baran - Uniwersytet SWPS

 

Kontakt

Instytut Psychologii PAN
ul. Jaracza 1
00-378 Warszawa

dr Marta Marchlewska
e-mail: mmarchlewska(at)psych.pan.pl