Oliwia Maciantowicz

Instytut Psychologii Polskiej Akademii Nauk; Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego

Doktor nauk społecznych w dyscyplinie psychologia. Pracowniczka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, z pasją prowadząca ćwiczenia ze statystyki i metodologii badań. Doświadczanie naukowe zdobywała w Intelligence – Cognition Emotion Lab (WP UW), z którym jest związana do dzisiaj. Zainteresowania badawcze Oliwii obejmują narcyzm, emocje i zachowania, głównie agresywne. Kierowniczka projektów naukowych Preludium oraz Sonata, w których skupia się na meandrach regulacji emocji w narcyzmie oraz roli poszczególnych emocji i postaw w tendencjach do przejawiania wrogości i agresji.

 

Lista wszystkich publikacji znajduje się na profilu Oliwii Maciantowicz na Google Scholar.

Najważniejsze publikacje
Zajenkowski, M, Rogoza, R., Maciantowicz, O., Witowska, J., Jonason, P. (2021). Narcissus locked in the past: Vulnerable narcissism and the negative views of the past. Journal of Research in Personality, 104123
Kalowski, P., Szymaniak, K.,Maciantoiwcz, O. (2021). Exploring the links between trait anger, self-reported sarcasm use, and narcissism. Advances in Cognitive Psychology
Maciantowicz, O., Zajenkowski. M (2020). Emotional Experiences in Vulnerable and Grandiose Narcissism: Anger and Mood in Neutral and Anger Evoking Situations. Self and Identity 1–26

Maciantowicz, O., Zajenkowski, M. (2018). Is narcissistic anger fueled by neuroticism? the relationship between grandiose and vulnerable narcissism, neuroticism, and trait anger. Current Psychology
Kontakt

Instytut Psychologii PAN
ul. Jaracza 1
00-378 Warszawa

dr Marta Marchlewska
e-mail: mmarchlewska(at)psych.pan.pl