Marta Rogoza

Instytut Psychologii, Polska Akademia Nauk

Doktor nauk społecznych w zakresie psychologii (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie) od 2018 roku. Obecnie również wykładowczyni w Instytucie Psychologii UKSW. Dotychczasowe doświadczenie zdobywała podczas pracy w zespołach badawczych realizujących projekty naukowe (finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego) w Interdyscyplinarnym Centrum Badań nad Rozwojem i Osobowością PERSONALITAS (Instytut Psychologii UKSW).  Jej zainteresowania badawcze dotyczą głównie psychologii osobowości, szczególnie szeroko pojętej cechowej struktury osobowości w okresie dzieciństwa i dorastania, „ciemnych” aspektów osobowości oraz pomiaru w psychologii.  Prywatnie mama dwóch synów - bliźniaków, żona Radka oraz opiekunka Kiary i Maszy.

Publikacje

Rogoza, M.  Marchlewska, M., & Szczepańska, D. (2022). Why dark personalities participate in politics? Personality and Individual Differences, 186, Part A, https://doi.org/10.1016/j.paid.2021.111319

Rogoza, M. (2021). Obrazkowy pomiar cech osobowości dzieci – prezentacja metody. Studia Psychologica: Theoria Et Praxis(19). doi: 10.21697/sp.2019.19.2.02

Skoczeń, I., Rogoza, R., Rogoza, M., Ebesutani, C., & Chorpita, B. (2019). Structure, reliability, and construct validity of the Polish version of the Revised Child Anxiety and Depression Scale. Assessment, 26, 1492-1503. doi: 10.1177/1073191117711019

Rogoza, R., Żemojtel-Piotrowska, M., Rogoza, M., Piotrowski, J., & Wyszyńska, P. (2016). Narcissistic admiration and rivalry in the context of personality metatraits. Personality and Individual Differences, 102, 180–185. doi: 0.1016/j.paid.2016.07.003

Rogoza, R., Rogoza, M., & Wyszyńska, P. (2016). Polska adaptacja kwestionariusza NARQ do pomiaru dwóch obliczy narcyzmu. Polskie Forum Psychologiczne, 21, 410–431. doi: 10.14656/PFP20160306

Skoczeń, I., Rogoza, R., Maćkiewicz, M., Najderska, M., & Cieciuch, J. (2018). Investigating the structural model of the Strengths and Difficulties Questionnaire. European Journal of Psychological Assessment, 34, 312–320. doi: 10.1027/1015-5759/a000344 a

Maćkiewicz, M., Cieciuch, J. (2016). Pictorial Personality Traits Questionnaire for Children (PPTQ-C) - A new measure of children’s personality traits. Frontiers in Psychology, 7(498), 1-11. DOI: 10.3389/fpsyg.2016.00498

Rogoza, R., Wyszyńska, P., Maćkiewicz, M., & Cieciuch, J. (2016). Differentiation of the two narcissistic faces in their relations to personality traits and basic values. Personality and Individual Differences, 95, 85–88. doi: 10.1016/j.paid.2016.02.038

Maćkiewicz, M., Cieciuch, J. (2012). Jak mierzyć cechy Wielkiej Piątki u dzieci? Prace nad Obrazkowym Pomiarem Cech Osobowości (OPCO). Psychologia Rozwojowa, 17(3), 69-82.

Drop, E., Maćkiewicz, M. (red.). (2012). Młoda Psychologia, t. 1. Warszawa: Liberi Libri.

Kontakt

Instytut Psychologii PAN
ul. Jaracza 1
00-378 Warszawa

dr Marta Marchlewska
e-mail: mmarchlewska(at)psych.pan.pl