Marta Rogoza

Instytut Psychologii, Polska Akademia Nauk

Doktor nauk społecznych w zakresie psychologii (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie) od 2018 roku. Obecnie również wykładowczyni w Instytucie Psychologii UKSW. Dotychczasowe doświadczenie zdobywała podczas pracy w zespołach badawczych realizujących projekty naukowe (finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego) w Interdyscyplinarnym Centrum Badań nad Rozwojem i Osobowością PERSONALITAS (Instytut Psychologii UKSW).  Jej zainteresowania badawcze dotyczą głównie psychologii osobowości, szczególnie szeroko pojętej cechowej struktury osobowości w okresie dzieciństwa i dorastania, „ciemnych” aspektów osobowości oraz pomiaru w psychologii.  Prywatnie mama dwóch synów - bliźniaków, żona Radka oraz opiekunka Kiary i Maszy.

Lista publikacji Marty Rogozy znajduje się na następujących profilach Google Scholar: Marta Maćkiewicz i Marta Rogoza

Najważniejsze publikacje

Kontakt

Instytut Psychologii PAN
ul. Jaracza 1
00-378 Warszawa

dr Marta Marchlewska
e-mail: mmarchlewska(at)psych.pan.pl