Wiedza i zainteresowanie polityczne

Jak wygląda poziom wiedzy politycznej wśród młodych Polaków? Czy przejawiają oni zainteresowanie polityką? Czy wiedza i zainteresowanie rzeczywiście się ze sobą wiążą?

Na te i inne pytania staramy się odpowiedzieć w poniższym raporcie. 
Rozważamy także to, czy wiedza i zainteresowanie polityką związane są z poczuciem, że jesteśmy w stanie wpływać na politykę.
Jest to kluczowe dla naszego projektu, w którym staramy się szukać nie tylko związków między postawami a partycypacją, ale także sposobów, aby skłonić młodych Polaków do uwierzenia, że polityka ich dotyczy, mogą mieć na nią wpływ i chętniej angażować się obywatelsko czy politycznie. Ma to istotny wpływ na dalszą część projektu, którą jest stworzenie gry planszowej mającej wzmacniać w młodych obywatelach poczucie politycznej skuteczności.
 
Badanie, którego wyniki pokazujemy, zostało przeprowadzone w grudniu 2019 roku na reprezentatywnej próbie młodych Polaków (18-25 lat).
Zapraszamy do lektury!

Wiedza polityczna i zainteresowanie polityką młodych Polaków