Szkoła a partycypacja polityczna

Czy szkoła odgrywa istotny wpływ w kształtowaniu postaw obywatelskich młodych Polaków? Jak jej rolę postrzegają sami zainteresowani?

Głównym celem projektu finansowanego z programu MNiSW Dialog jest poznanie i przeanalizowanie uwarunkowań partycypacji politycznej i obywatelskiej młodych Polaków oraz odnalezienie sposobów na jej zwiększenie. 

Od początku ważnym elementem badań jest eksploracja roli szkoły w kształtowaniu postaw obywatelskich

Chcieliśmy się dowiedzieć:

  1. Czy szkoła ma wpływ na partycypację?
  2. Jakie szkolne aktywności wzmacniają partycypację?
  3. Co można zmienić w szkolnej edukacji i wychowaniu społecznym  i politycznym aby młodzi chętniej angażowali się w życie polityczne i społeczne kraju?

Odpowiedzi na te i inne pytania znajdują się w poniższym raporcie. Zapraszamy do lektury!

Apolityczna? Politycznie zaangażowana? Obywatelska?​ ​ Jakiej szkoły chcą młodzi?​