Seksizm w polityce?

Na ile silne są wśród młodych Polek i Polaków uprzedzenia wobec kobiet w polityce?

W badaniu ilościowym, przeprowadzonym w grudniu 2019 roku na reprezentatywnej próbie młodych dorosłych Polek i Polaków (N=1048), spytaliśmy o opinię na temat angażowania się kobiet w życie polityczne. Chcieliśmy sprawdzić, na ile młodzi ludzie zgadzają się z seksistowskimi twierdzeniami dotyczącymi roli płci w sprawowaniu funkcji politycznych. Sprawdziliśmy także, na ile seksizm w polityce wiąże się ze zmiennymi psychologicznymi, o których wiadomo, że przewidują różne stereotypy i uprzedzenia.

Zapraszamy do zapoznania się z poniższym raportem: 

Seksizm w polityce? ​ Przekonania młodych Polek i Polaków na temat obecności kobiet na scenie politycznej​