Raport końcowy z projektu Dialog

Zapraszamy do lektury raportu prezentującego wyniki projektu badawczego na temat partycypacji politycznej i obywatelskiej młodych Polek i Polaków!

Niniejszy raport podsumowuje najważniejsze wątki i wyniki projektu „Partycypacja obywatelska w Polsce: determinanty, konsekwencje i metody aktywizacji społecznej”, realizowanego w ramach konkursu Dialog Ministerstwa Edukacji i Nauki (daw. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego). Stanowi analizę barier i motywacji związanych z różnymi formami partycypacji. Porusza takie zagadnienia, jak: postawy wobec polityki i polityków, wiedza i zainteresowanie polityką, poczucie wpływu polityki na życie codzienne, rola szkoły w kształtowaniu zaangażowania obywatelskiego młodych Polek i Polaków. Mamy nadzieję, że po zapoznaniu się z nim czytelnicy wzbogacą swoją wiedzę, a przede wszystkim sięgną po grę planszową ,,Dialog. Działaj, graj, zmieniaj kraj!”, która jest inspirowana opisanymi tu wynikami.

Tymczasem, życzymy udanej lektury!

Cały raport dostępny jest po kliknięciu w poniższy link:

PODSUMOWANIE EFEKTÓW PROJEKTU