Publikacja w Personality and Individual Differences

Religijność i myślenie spiskowe? Czy mają ze sobą coś wspólnego?

W najnowszej pracy dr Paweł Łowicki z Intelligence Cognition Emotion Lab, razem z dr Martą Marchlewską, Zuzanną Molendą, Adamem Karakulą i Dagmarą Szczepańską z Laboratorium Poznania Politycznego, IP PAN pokazują, że religijność wcale nie musi iść w parze z negowaniem dowodów naukowych i lekceważeniem koronawirusa. Wszystko zależy bowiem od typu religijności, z jakim mamy do czynienia. Więcej na ten temat w ostatnio opublikowanym artykule w Personality and Individual Differences:

Does religion predict coronavirus conspiracy beliefs? Centrality of religiosity, religious fundamentalism, and COVID-19 conspiracy beliefs