Publikacja w Journal of Social Psychology

Czy wiara w teorie spiskowe na temat pandemii COVID-19 może wiązać się z identyfikacją narodową?

W The Journal of Social Psychology ukazał się ostatnio artykuł autorstwa dr Pauliny Górskiej z Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz współpracowników z Laboratorium Poznania Politycznego Instytutu Psychologii PAN: dr Marty Marchlewskiej, Dagmary Szczepańskiej, Zuzanny Molendy, Piotra Michalskiego i Aleksandry Furman, pt.: A vicious circle? Longitudinal relationships between different modes of in-group identity and COVID-19 conspiracy thinking.

Praca obejmuje temat wiary w teorie spiskowe dotyczące pandemii COVID-19 i identyfikacji grupowej. Wyniki omawianych badań wskazują na destrukcyjne przyczyny oraz skutki myślenia spiskowego w odniesieniu do pandemii koronawirusa. Myślenie spiskowe łączy się bowiem z budowaniem defensywnej identyfikacji narodowej w formie narodowego narcyzmu.

Abstrakt:

Since March 2020, when the World Health Organization declared the spread of COVID-19 a global pandemic, conspiracy theories have continued to rise. This research examines the role of different forms of in-group identity in predicting conspiracy thinking in the context of the coronavirus pandemic. We hypothesized that conspiracy thinking would be predicted positively by national narcissism (i.e., a belief in in-group’s greatness which is contingent on its external validation and makes in-group members sensitive to psychological threats) but negatively by secure national identification (i.e., a confidently held ingroup evaluation, which serves as a buffer against psychological threats). In a three-wave longitudinal study conducted on a representative sample of adult Poles (N = 650), conspiracy thinking was positively predicted by national narcissism, but negatively by national identification. Further, we found evidence that conspiracy thinking strengthened national narcissism (but not national identification) over time. Implications for intra- and intergroup processes are discussed.

Zapraszamy do lektury!