Publikacja w Citizenship Teaching & Learning

Jaka jest rola rodziny, szkoły i osób rówieśniczych w procesie socjalizacji politycznej?

Młodzi dorośli w Polsce, czyli osoby w wieku 18-25 są grupą wiekową najrzadziej biorącą udział w różnych formach partycypacji politycznej i obywatelskiej. Dlatego postanowiłyśmy przyjrzeć się bliżej roli, jaką w przygotowaniu do udziału w życiu politycznym odgrywają takie podmioty socjalizacji jak rodzina, szkoła i osoby rówieśnicze. W tym celu interpretujemy wyniki badań zarówno ilościowych, jak i jakościowych, które przedstawiamy w artykule Aleksandry Furman, Dagmary Szczepańskiej i Dominiki Maison, opublikowanym w czasopiśmie Citizenship Teaching & Learning. 

Zapraszamy do lektury!

The role of family, peers and school in political socialization: Quantitative and qualitative study of Polish young adults’ experiences