Polacy a zmiany klimatyczne

Jaka jest wiedza Polek i Polaków na temat zmian klimatycznych? Czy podejmują jakieś działania proekologiczne? Zapraszamy do lektury raportu na ten temat.

W poniższym raporcie zestawiamy ze sobą dane z dwóch odrębnych badań, w których poruszane były kwestie związane ze zmianami klimatycznymi w Polsce i na świecie. Pierwsze z nich zostało przeprowadzone na reprezentatywnej próbie dorosłych Polek i Polaków, podczas gdy drugie ograniczało się do osób młodych, w przedziale wiekowym 18-25. Interesowały nas przede wszystkim kwestie związane z podejmowaniem działań związanych z przeciwdziałaniem skutkom zmian klimatycznych oraz sposób ich postrzegania. Chcieliśmy również sprawdzić, jak silna jest wiara w tzw. "spisek klimatyczny".

Zapraszamy do lektury!

Młodzi, klimat i ekologia