Partycypacja obywatelska młodych na Facebooku

Czy Facebook może być dla młodych platformą do dzielenia się poglądami politycznymi?

Dane z poprzedniego badania wykonanego przez zespół Laboratorium Poznania Politycznego wykazały, że osoby w wieku 18-25 lat niechętnie biorą udział w życiu politycznym; na przykład najrzadziej ze wszystkich grup wiekowych oddają głos w wyborach. Czy jest jednak możliwe, że zaangażowanie polityczne młodych Polek i Polaków ma bardziej nowoczesny charakter? Być może to Facebook przejął rolę platformy, na której wymienianie są poglądy polityczne poprzez komentowanie bieżących wydarzeń oraz dołączanie do grup dedykowanych tematom politycznym? Internet może przecież zmniejszać koszty uczestnictwa poprzez ułatwienie dostępu do informacji, co powinno ożywiać życie obywatelskie. A może niechęć młodych do działań politycznych uwidacznia się również w tym obszarze? W poniższym raporcie zawarte zostały wnioski na ten temat. Zapraszamy do lektury!

Partycypacja obywatelska młodych Polaków na Facebooku