Nowy grant w Laboratorium Poznania Politycznego!

Dr Marta Marchlewska laureatką konkursu MEiN!

Uprzejmie donosimy, że już niedługo rozpoczniemy w Laboratorium Poznania Politycznego prace nad kolejnym projektem badawczym, przyznanym dr Marcie Marchlewskiej i zespołowi Laboratorium Politycznego IP PAN w ramach programu Ministerstwa Edukacji i Nauki: Nauka dla Społeczeństwa! Tytuł projektu to "Polskość w XXI wieku. Rodzaje identyfikacji narodowej, ich podłoże oraz konsekwencje" Jego realizacja ma na celu uzupełnić braki w wiedzy na temat tożsamości i identyfikacji z narodem. Sprawdzimy, jak promować wartości zmierzające do harmonii wewnątrz grupy własnej, jak i poza nią. Szczególna uwaga zostanie poświęcona roli, jaką tożsamość narodowa i rodzaj identyfikacji z własnym narodem odgrywają w sposobie postrzegania własnego kraju, współobywateli oraz obywateli innych państw. Zwieńczeniem projektu będzie film dokumentalny poświęcony różnym aspektom współczesnej polskości.
Więcej szczegółów niebawem!