Nowa publikacja dr Marchlewskiej

Nowa współautorska publikacja doktor Marty Marchlewskiej w British Journal of Social Psychology.

Celem projektu było sprawdzenie relacji między poczuciem kontroli, sposobem identyfikowania się z grupą własną, a stosunkiem do grupy własnej oraz grup obcych. Wyniki wykazały, że niskie poczucie kontroli nad własnym życiem sprzyja identyfikowaniu się z grupami w sposób narcystyczny. Ten typ identyfikacji (narcyzm kolektywny), z kolei, łączył się nie tylko z wrogością wobec grup obcych, ale również z brakiem lojalności wobec grupy własnej. W artykule omawiamy różne formy identyfikacji grupowej, wskazując na takie, które: a. wywodzą się z poczucia indywidualnego bezpieczeństwa, pozwalającego na inwestowanie wysiłków w grupę własną versus b. wywodzą się z poczucia indywidualnego zagrożenia, które sprawia, że jednostki identyfikują się z grupami w sposób defensywny - traktując grupę jako sposób na zaspokojenia indywidualnych potrzeb.

Zapraszamy do lektury!

Superficial ingroup love? Collective narcissism predicts ingroup image defense, outgroup prejudice, and lower ingroup loyalty