Młodzi Polacy a działania obywatelskie

Jak wyglądają zachowania wyborcze, angażowanie się w życie polityczne oraz działania podejmowane na rzecz swojego państwa/swojej miejscowości wśród młodych Polaków?

Aby udzielić odpowiedzi na te i inne pytania przeprowadziliśmy dwa badania: ilościowe (na reprezentatywnej próbie młodych Polaków) i jakościowe (wywiady indywidualne - pozwalające na pogłębienie naszych analiz). W części ilościowej przebadaliśmy 1048 osób. W części jakościowej 44. Badania rozpoczęły się w listopadzie 2019 r., a zakończyły w lutym 2020 r.

Analizy wskazały na istnienie pięciu segmentów: grup cechujących się określonym podejściem do partycypacji obywatelskiej oraz politycznej. Niniejszy raport zawiera opis kluczowych wyników. Pozwala zrozumieć podejście młodych do polityki, aktywizmu, działalności obywatelskiej. Dlaczego aktywiści nie zawsze widzą siebie w roli polityków? Czy osoby pragnące zostać politykami mają dużą wiedzę w zakresie polityki? Rozmowy polityczne - kto je kocha, a kto woli przed nimi uciec - w dbałości o zachowanie dobrych relacji interpersonalnych?

Odpowiedzi znajdziecie w naszym raporcie!

Segmentacja młodych Polaków z uwagi na partycypację polityczną i obywatelską