Kto obwinia ofiary aktów pedofilnych?

Publikacja w European Journal of Social Psychology.

Reakcja Kościoła katolickiego na nadużycia seksualne wobec nieletnich ze strony duchownych wzbudza po dziś dzień sporo kontrowersji. I choć większość przedstawicieli Kościoła opowiada się przeciwko pedofilii, niektórzy próbują obwiniać same ofiary aktów pedofilnych za nadużycia dokonane wobec nich przez księży. Skąd biorą się tego typu zachowania i co z tym wspólnego ma rodzaj identyfikacji grupowej?
Więcej o tym w najnowszej publikacji dr Marty Marchlewskiej, dr Pauliny Górskiej, Zuzanny Molendy, Katarzyny Lipowskiej i Katarzyny Malinowskiej, opublikowanej na łamach European Journal of Social Psychology.
W dwóch badaniach wykazano, że narcystyczna identyfikacja z Kościołem katolickim łączyła się ze zrzucaniem winy za akty pedofilne na same ofiary. Relacja ta była zapośredniczona przez syndrom oblężonej twierdzy. Osoby bezpiecznie zidentyfikowane z Kościołem katolickim odrzucały tego typu myślenie.
Badania wskazują na konieczność budowania bezpiecznej identyfikacji grupowej, która pozwala na konfrontację z błędami członków grupy własnej, umożliwiając przez to poprawę i rozwój danej grupy, ulepszanie jej.
Zapraszamy do lektury!