Kolektywni narcyzi manipulują emocjami innych?

Publikacja w Personality and Individual Differences.

Narcyzm kolektywny – stosunek do grupy własnej, który łączy się z wyolbrzymianiem wartości tej grupy i domaganiem się podziwu ze strony innych, nie idzie w parze z konstruktywnym podejściem wobec "swoich". W jakich obszarach życia kolektywnych narcyzów możemy to najlepiej zaobserwować?
Więcej na ten temat znajdziecie Państwo w najnowszym artykule członkiń Laboratorium Poznania Politycznego Instututu Psychologii Polskiej Akademii Nauk: doktorantki Szkoły Doktorskiej GSSR Zuzanny Molendy, dr Marty Marchlewskiej i dr Marty Rogozy (Laboratorium Poznania Politycznego i Pracownia Psychologii Osobowości, IP PAN), opublikowanym na łamach Personality and Individual Differences.
Pokazujemy w nim, że kolektywny narcyzm wiąże się z negatywnymi zjawiskami zarówno na poziomie grupowym, jak i interpersonalnym.
Kolektywny narcyzm w odniesieniu do własnego narodu okazał się pozytywnie przewidywać chęć manipulowania emocjami innych. W konsekwencji zaś, łączy się z chęcią brania udziału w spiskach wymierzonych przeciwko grupie własnej!
Wyniki naszych badań wskazują zatem, że osoby zidentyfikowane z grupą w narcystyczny sposób, są bardziej skłonne do emocjonalnego wykorzystywania innych ludzi, a w dalszej kolejności, do wykorzystywania własnej grupy - po to, by w egoistyczny sposób zaspokajać swoje potrzeby i osiągać osobiste cele.