Jak smakuje polskość?

Raport z badań na temat sposobów postrzegania patriotyzmu i polskości przez społeczeństwo polskie.

Kluczowymi elementami grantu "Polskość w XXI wieku. Rodzaje identyfikacji narodowej, ich podłoże i konsekwencje", realizowanego w ramach programu Nauka dla Społeczeństwa MEiN, jest identyfikacja wyznaczników polskości, poznanie, w jaki sposób Polki i Polacy rozumieją pojęcie patriotyzmu oraz jaki mają stosunek do historii swojego kraju. Chcąc zgłębić ten temat, zadaliśmy respondentom szereg pytań, dotyczących ich stosunku do tych tematów, inspirowanych wcześniejszymi raportami agencji CBOS czy TNS Polska. Wyniki badania, zrealizowanego na losowo-kwotowej pod względem płci, wieku i wielkości miejsca zamieszkania próbie dorosłych Polek i Polaków, znajdują się w poniższym raporcie. 

Zapraszamy do lektury!

"Gorzki to chleb jest polskość?"