• Start
  • Aktualności
  • Czy styl przywiązania może warunkować identyfikację grupową?

Styl przywiązania warunkuje identyfikację z grupą?

Publikacja w Personality and Social Psychology!

O tym, jak ważną rolę w życiu narodu odgrywa poczucie bezpieczeństwa samych obywateli/obywatelek dowiecie się więcej z naszej najnowszej publikacji dr Marty Marchlewskiej (Instytut Psychologii Polskiej Akademii Nauk), dr Pauliny Górskiej (Wydział Psychologii UW), dr Ricky’ego Green’a (Political Psychology at Kent), dr Dagmary Szczepańskiej (Instytut Psychologii Polskiej Akademii Nauk i Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej), dr Marty Rogozy (Instytut Psychologii Polskiej Akademii Nauk), Zuzanny Molendy (Instytut Psychologii Polskiej Akademii Nauk i Piotra Michalskiego (Instytut Psychologii Polskiej Akademii Nauk)!

W najnowszym artykule, które właśnie ukazał się w Personality and Social Psychology Bulletin (IF = 5.10) analizujemy zarówno przyczyny, jak i skutki dwóch form identyfikacji narodowej. Pokazujemy, że lękowy styl przywiązania do ludzi może leżeć u podstaw narcystycznego identyfikowania się z grupami, które to, z kolei, łączy się z: wiarą w teorie spiskowe, angażowaniem się w działania zbiorowe o charakterze nienormatywnym, a wreszcie z chęcią spiskowania przeciwko grupie własnej!

Zapraszamy do lektury!

From Individual Anxiety to Collective Narcissism? Adult Attachment Styles and Different Types of National Commitment