Aktualności

Dyskryminacja młodych ze względu na wiek

Czy młodzi czują się w Polsce dyskryminowani ze względu na swój wiek? Czy wpływa to na ich stosunek do polityki?

W badaniu przeprowadzonym w grudniu 2019 r. na reprezentatywnej pod względem płci, wieku i wielkości miejsca zamieszkania próbie młodych Polek i Polaków (18-25 lat) pytaliśmy o poczucie dyskryminacji ze względu na wiek. Ciekawiło nas przede wszystkim to, czy młodzi ludzie uważają, że ich poglądy, wiedza i umiejętności są postrzegane przez pryzmat ich wieku oraz czy ma to związek z poczuciem wykluczenia z polityki. Odpowiedzi na te pytania znajdują się w poniższym raporcie.

Zapraszamy do lektury!

Poczucie dyskryminacji ze względu na wiek wśród młodych Polek i Polaków​ ​